Sunday, October 26, 2014

Хайр гээч зүйлийн төлөө юу хийж чадах вэ? зүрхээ арилжиж, эрх чөлөөгөө боомилож, сэтгэлдээ чулуу дүүжлээд гүүрэн дээрээс түлхэж чадах уу?

No comments:

Post a Comment