Sunday, October 26, 2014


Толинд бус усанд ойсон дүрсээ харж
Ноднин ороогүй цасны тухай эргэцүүлэн суухан
Тээр жилд мартагдсан дурсамж сэдрэнэ

No comments:

Post a Comment