Sunday, August 17, 2014

Хэвлийд бүрэлдсэн амь…хэдийнээ дотор минь оршиж…үүрд мөнхийн аз жаргал мэдрүүлэн…бүсгүй хүний нөмгөн заяаг минь түшилцсээн…хамгийн сайхан нь тэр л байсан…

No comments:

Post a Comment