Thursday, January 2, 2014

Дээврийн ус хайлаад дуслах…
Дэндүү дотно энэ мэдрэмж
Хаврых бөгөөд хайрых…

No comments:

Post a Comment