Thursday, January 2, 2014

Бүсгүйн гоо бие нүцгэн бхдаа төгс гэмээрнь
Эр хүний гарын аяс бизээ…
Бүүр түүрхэн жаргалын амт ховорхон гэхнь
Энэ биений л ганц шунал бизээ…

No comments:

Post a Comment